واحد کناریمون باغ میوه دارن، غوره و آلو خشک برای فروش آوردن آلو خریدم کیلوی 10 تومن غوره هم کیلوی 2 تومن منتهی من نخریدم همسری دوست ندارم. .واحد روبه رو 10 کیلو غوره خرید از ساعت 11 تا 12 ونیم باهاش غوره دون کردم موقع دون کردن دهنم آب افتاد...

دیشب برای شام خونه خواهری دعوت بودیم بعد شام خونه عمو بزرگم با دوتا از پسر هاش و عروساش اومدن شب نشینی خیلی خوشحال شدم که ماهم اونجا بودیم و اونا اومدن و همو دیدیم..امشب برای شام میریم خونه خواهر شوهر کوچیکه البته اگه خونه باشن چون هنوز بهشون زنگ نزدیم..

همسر جانم رفته نماز جمعه....


بعدا نوشت:خونه خواهر شوهرم رفتن شهرستان برنامه رفتن کنسل شدتاریخ : جمعه 25 تیر 1395 | 13:24 | نویسنده : parisa | نظرات (10)

  • paper | خشم | اصراف